12 06, 2017

Investor Newsletter

2017-06-27T11:56:01+00:00 12 juni, 2017|Okategoriserade|

Welcome to another edition of Global Warning System’s investor newsletter. The theme for this issue is ‘InsurTech’, how it will change the insurance industry and how GWS fits into this market. Read GWS Investor Newsletter

26 04, 2017

Kallelse till årsstämma i GWS Production AB (publ)

2017-05-08T15:55:19+00:00 26 april, 2017|Okategoriserade|

Aktieägarna i GWS Production AB (publ), 556776-4674, kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 maj 2017 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 22 maj 2017, [...]

5 04, 2017

Investor Newsletter

2017-06-27T12:09:20+00:00 5 april, 2017|Okategoriserade|

Welcome to another edition of Global Warning System’s investor newsletter. The theme for this issue is ‘Artificial Intelligence’, and how this piece of technology will shape the future of GWS. In this issue, you will find information about our grant from Vinnova, and our plans for artificial intelligence. Read GWS Investor Newsletter [...]