Presentation av GWS på småbolagsdagen 11 juni 2018