Nyheter

29 05, 2018

GWS Production AB (publ) publishes interim report for first (1) quarter 2018

2018-05-29T09:18:23+00:00 29 maj, 2018|Okategoriserade|

Summary of interim report “Mother company” or “GWS”, comprises of GWS Production AB with company number 556776-4674, without subsidiaries. “The Group” comprises the Mother company, including subsidiaries. At March 31, 2018, the Mother company owned 51% of the shares in Travelogix Ltd, 100% of the shares in GWS Production (Singapore) Pte Ltd, 99,99% of the [...]

14 05, 2018

GWS Production reach agreement with fast-growing security company.

2018-05-14T09:15:44+00:00 14 maj, 2018|Okategoriserade|

Security technology company GWS Production AB in Lund has reached an agreement with Tempest Security AB. The agreement is initially over three years with a minimum total value of 89 000 Euro, corresponding to approximately 940 000 SEK The agreement means that GWS will deliver the technological solution for Tempest Security's focusing on Duty of [...]

14 05, 2018

GWS Production sluter avtal med snabbväxande säkerhetsföretag

2018-05-14T09:14:23+00:00 14 maj, 2018|Okategoriserade|

Resesäkerhetsföretaget GWS Production AB i Lund har träffat ett avtal med Tempest Security AB. Avtalet löper över tre år med ett sammanlagt värde av 89 000 Euro, motsvarande cirka 940 000 SEK. Avtalet innebär att GWS kommer att leverera den tekniska lösningen för Tempest Securitys satsning på Duty of Care, företagens ansvar för sina medarbetares säkerhet oavsett [...]

8 05, 2018

Proposal for new chairman of GWS Production AB

2018-05-08T16:07:28+00:00 8 maj, 2018|Okategoriserade|

Shareholders representing approximately 31 percent of the shares and votes in GWS Production AB ("GWS") have announced that they propose Semmy Rülf to be elected as the new chairman of the board for travel security company GWS Production in Lund. Retiring chairman Lars Lidgren remains on the board.  Semmy Rülf (born 1950) has worked for [...]

3 05, 2018

Travelogix to Supply US Headquartered WTMC with Data Management & Reporting Platforms

2018-05-03T11:51:10+00:00 3 maj, 2018|Okategoriserade|

(Travelogix ägs till 51 % av GWS) 30th April 2018 - Travelogix has signed an agreement with US based WTMC which will see them deliver their full complement of products within the Analytix data management suite. Both companies are targeting a launch of Analytix, DataShare, DataPublisher and DataValet in May 2018. The delivery of the Analytix [...]

25 04, 2018

Kallelse till årsstämma i GWS Production AB 2018

2018-04-25T15:54:18+00:00 25 april, 2018|Okategoriserade|

Kallelse till årsstämma i GWS Production AB (publ) Aktieägarna i GWS Production AB (publ), 556776-4674, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 maj 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden [...]

20 04, 2018

GWS Production AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

2018-04-20T13:07:04+00:00 20 april, 2018|Regulatory Press Releases, Regulatory Press Releases, Regulatory Press Releases, Regulatory Press Releases, Regulatory Press Releases, Regulatory Press Releases, Regulatory Press Releases|

GWS Production AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017 GWS Production AB (publ) (”GWS”) meddelar idag att årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 finns tillgänglig på bolagets hemsida för investerare http://gwsproduction.se/ Sammanfattning av årsredovisning 2017. Året i siffror Den totala nettoomsättningen för året uppgick för koncernen till 14,2 (9,0) MSEK och för moderbolaget var motsvarande siffra 8,9 (6,7) MSEK. [...]

20 04, 2018

GWS wins significant contract in Malaysia

2018-04-20T09:02:21+00:00 20 april, 2018|Okategoriserade|

GWS Production AB in Lund has been commissioned to improve the safety for all working personnel outside Malaysia’s costal region. The contract is one of the first of its kind in ASEAN. The agreement,  initially a pilot, will provide 20 000 new users with access to the platform and the potential to increase to up [...]

20 04, 2018

GWS förbättrar säkerheten i Malaysia

2018-04-20T09:02:00+00:00 20 april, 2018|Okategoriserade|

GWS Production AB i Lund har fått i uppdrag att förbättra säkerheten för alla som arbetar utanför Malaysias kust. Kontraktet är ett av de första i sitt slag inom frihandelsområdet ASEAN. Avtalet är en pilotstudie på två år och gäller 20 000 nya användare med potential att växa upp till 300 000. Totalt är kontraktet [...]

28 03, 2018

Employee safety is gaining importance for companies

2018-03-28T10:47:13+00:00 28 mars, 2018|Press Releases, Press Releases, Press Releases|

The company GWS Production AB in Lund now passes an important milestone in the company's history. The company’s Safeture security service is used by more than 1,000 corporate customers. "More and more companies see the importance of providing safety to their employees, wherever they are”, says Andreas Rodman, CEO of GWS. GWS, Global Warning System, [...]