27 03, 2017

Investor Newsletter

27 March, 2017|Press Releases, Pressmeddelanden|

Welcome to another edition of Global Warning System’s investor newsletter. The theme for this issue is ‘global presence’, a theme fitting our pursuit for global dominance. In this issue, you will find information about our CEO latest travels and our impact in Asia. Plus, the relevance of our service in a time of fake [...]

22 03, 2017

GWS erhåller statligt forskningsbidrag från Vinnova

22 March, 2017|Pressmeddelanden|

Global Warning System (GWS) erhåller forskningsbidrag från den statliga myndigheten Vinnova för projektet ”Artificiell Intelligens för detektering av globala säkerhetsrisker”, inom ramen för projektkategorin “Innovationsprojekt i företag”. Bidragssumman från Vinnova är ca 2 miljoner SEK, vilken kommer att matchas av en motsvarande summa från GWS för att finansiera projektet. GWS’ projekt ”Artificiell Intelligens för [...]

22 03, 2017

GWS receives government research grant from Vinnova

22 March, 2017|Press Releases|

Global Warning System (GWS) will receive a grant from the government agency, Vinnova, for the project “Artificial intelligence for detecting global security risks”. The project category was “Company innovation projects” and the sum of the Vinnova grant will be around 2 million SEK. The total amount of the grant will be matched by an [...]

21 03, 2017

GWS will feature as an exhibition partner at Dr. Walter Security Forum on March 23rd, in Siegburg.

21 March, 2017|Press Releases|

GWS has been invited to present the company’s Safeture Pro service and concept at Dr. Walter Security Forum in Siegburg, Germany, on the 23rd of March. Over a hundred companies and organizations will participate and discuss issues concerning safety, security, and duty-of-care. GWS COO, Johan Tinnerholm, comments: ‘We are pleased to be invited to [...]

21 03, 2017

Ändrat datum för publicering av årsbokslut 2016 och årsstämma

21 March, 2017|Pressmeddelanden|

GWS Production AB meddelar härmed att nytt datum för publicering av årsbokslut 2016 är den 24 april 2017 och nytt datum för årsstämma är den 29 maj 2017. Ändringen är orsakad av att ursprungliga datum är helgdagar i Sverige.    Certified Adviser Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till GWS.  För ytterligare information om GWS, [...]

24 02, 2017

GWS Production AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2016

24 February, 2017|Pressmeddelanden|

  GWS Production AB (publ) (”GWS”) publicerar härmed bokslutskommuniké avseende perioden januari till december 2016. Rapporten finns tillgänglig via länk nedan samt på bolagets hemsida www.globalwarningsystem.com. Sammanfattning av bokslutskommuniké Med ”Moderbolaget” eller ”GWS” avses GWS Production AB med organisationsnummer 556776-4674 utan dotterbolag. Med ”Koncernen” avses Moderbolaget inklusive dotterbolag. Per 31 december 2016 ägde Moderbolaget 51% [...]

24 02, 2017

GWS Production AB (publ) publishes annual report for 2016

24 February, 2017|Press Releases|

GWS Production AB (publ) (GWS) publishes annual report for the period between January - December 2016. Summary of annual report "Mother Company" or "GWS", comprises of GWS Production AB: company number 556776-4674, without Subsidiaries. "The Group" comprises the Mother Company, including Subsidiaries. On December 31st, 2016, the Mother company owned 51% shares in Travelodge Logix [...]

16 02, 2017

Investor Newsletter

16 February, 2017|Pressmeddelanden|

This newsletter is directed to all the shareholders of GWS Production AB. We hope That it will generate interest in the company and our activities. The new series of recurring investor newsletters will provide a new communication channel for GWS and our valued investors.  Read GWS Investor Newsletter

19 01, 2017

Rethinking Care becomes largest shareholder in Carefindy

19 January, 2017|Press Releases|

Rethinking Care Sweden AB immediately becomes the largest shareholder in Carefindy AB; a recently started subsidiary, owned by GWS Production AB.  In January 2016, GWS Production AB (GWS) announced the development of an app service, containing a database with positioned, quality rated hospitals from all over the world. The new service, CareFindy, is part of [...]

19 01, 2017

Rethinking Care Sweden AB blir största ägare i Carefindy AB

19 January, 2017|Pressmeddelanden|

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) blir omgående största ägare i Carefindy AB, ett nystartat helägt dotterbolag till GWS Production AB (”GWS”). GWS meddelade i januari 2016 att bolaget startar utvecklingen av en app-tjänst innehållande en databas med positionsangivna, kvalitetsgraderade sjukhus i hela världen. Den nya tjänsten, CareFindy, ligger i det helägda dotterbolaget Carefindy AB. [...]