Revisor

Vid årsstämman 2016 valdes Ernst & Young AB till revisionsfirma för perioden till och med årsstämman 2017.