Revisor 2016-12-06T10:31:00+00:00

Revisor

Vid årsstämman 2016 valdes Ernst & Young AB till revisionsfirma för perioden till och med årsstämman 2017.