Finansiell kalender 2017-07-18T15:22:42+00:00

Finansiell kalender 2016/2017

 

Se vår kalender för alla GWS Production events: GWS Kalender


 

Delårsrapport för andra kvartalet 2017: 2017-08-25

Delårsrapport för tredje kvartalet 2017: 2017-11-24

Bokslutskommuniké 2017: 2018-02-27

Publicering av Årsbokslut 2017: 2018-04-20

Årsstämma för 2017: 2018-05-29