Finansiell kalender 2019/2020

 

 


 

Bokslutskommuniké 2019: 2020-02-28

Årsbokslut: 2020-04-10

Delårsrapport första kvartalet 2020: 2020-04-20

Årsstämma: 2020-05-28

Delårsrapport andra kvartalet 2020: 2020-07-20

Delårsrapport tredje kvartalet 2020: 2020-10-20

Bokslutskommuniké 2020: 2021-02-26