Finansiell kalender 2018-05-22T10:00:22+00:00

Finansiell kalender 2016/2017

 

Se vår kalender för alla GWS Production events: GWS Kalender


 

 

Årsstämma för 2017: 2018-05-29

Delårsrapport för första kvartalet 2018: 2018-05-29

Delårsrapport för andra kvartalet 2018: 2018-08-28

Delårsrapport för tredje kvartalet 2018: 2018-11-28

Bokslutskommuniké 2018: 2019-02-27

Publicering av årsbokslut 2018: 2019-03-29

Delårsrapport första kvartalet 2019: 2019-05-29

Årsstämma för 2018: 2019-05-29