Finansiell kalender 2017-03-21T13:01:19+00:00

Finansiell kalender 2016/2017

 

Se vår kalender för alla GWS Production events: GWS Kalender


 

Publicering av Årsbokslut 2016: 2017-04-24

Årsstämma för 2016: 2017-05-29

Delårsrapport för första kvartalet 2017: 2017-05-29

Delårsrapport för andra kvartalet 2017: 2017-08-25

Delårsrapport för tredje kvartalet 2017: 2017-11-24