Finansiell kalender 2017-11-22T14:02:10+00:00

Finansiell kalender 2016/2017

 

Se vår kalender för alla GWS Production events: GWS Kalender


 

Delårsrapport för andra kvartalet 2017: 2017-08-25

Delårsrapport för tredje kvartalet 2017: 2017-11-24

Bokslutskommuniké 2017: 2018-02-27

Publicering av Årsbokslut 2017: 2018-04-20

Årsstämma för 2017: 2018-05-29

Delårsrapport för första kvartalet 2018: 2018-05-29

Delårsrapport för andra kvartalet 2018: 2018-08-28

Delårsrapport för tredje kvartalet 2018: 2018-11-28