Finansiell kalender 2019-01-08T11:34:03+00:00

Finansiell kalender 2018/2019

 

Se vår kalender för alla GWS Production events: GWS Kalender


 

Bokslutskommuniké 2018: 2019-02-27

Publicering av årsbokslut 2018: 2019-03-29

Delårsrapport första kvartalet 2019: 2019-05-29

Årsstämma för 2018: 2019-05-29