Certified Adviser 2017-03-06T16:04:05+00:00

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är sedan listningsprocessen bolagets Certified Adviser.

Kontakt Certified Advicer:
Sedermera Fondkommission
Adress: Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö
Telefon: +46 40-615 14 10
Fax: +46 40-615 14 11
E-post: ca@sedermera.se