Styrelse 2017-05-08T10:52:19+00:00

Styrelse

Lars Lidgren (1943)
Grundare och Styrelseordförande

Lars Lidgren – M.D. Ph.D. – är Professor vid universitetssjukhuset i Lund och initierade UN/WHO “Bone and Joint Decade”- programmet. Lars grundade Bone Support AB, Scandimed AB och AM e-Consulting AB. Lars Lidgren har varit styrelseordförande I GWS sedan 2009.

Övriga uppdrag; Styrelseordförande i Algora AB, AM e-Consulting AB, Vårdkontakt i Lund AB och Academic Medical Group AB samt styrelseledamot i BONE SUPPORT AB, BONE SUPPORT HOLDING AB och Orthocell.

Innehav i Bolaget: Lidgren äger privat, via närstående och bolag 4 355 444 aktier.

 

Wolter Mannerfelt (1944)
Styrelsemedlem

Wolter Mannerfelt har varit teknisk attaché i Japan och har haft flera VD-positioner. Wolter är nu managementkonsult och arbetar huvudsakligen med global telekom. Mannerfelt var tidigare partner vid Carta, som förvärvades av Booz Allen Hamilton. Sven Holmgren har varit styrelseledamot i GWS sedan 2010.

Övriga uppdrag; Styrelseordförande i Invest Energy & Environment AB  samt styrelseledamot i Mannerfelt Göransson & von Schreeb AB  och Förvaltnings AB Bronsstädet (SWEDTEL).

Innehav i Bolaget: Mannerfelt äger privat, via närstående och bolag 718 150 aktier samt 10 000 teckningsoptioner.

 

Hans Skalin (1943)
Styrelsemedlem

Hans Skalin, medicine hedersdoktor i Lund, har en magisterexamen i juridik och praktik samt en magisterexamen i ekonomi. Skalin blev anställd i Group 4 Securitas 1974 som direktör och chefsjurist. Sedan 1981 har han arbetat som direktör och chefsjurist för Inter-Ikea-gruppen. Hans Skalin har varit styrelseledamot i GWS sedan 2013.

Övriga uppdrag; Styrelsemedlem i CARPONOVUM AB och  AM e-Consulting AB.

Innehav i Bolaget: Skalin äger privat, via närstående och bolag 856 68o aktier samt 10 000 teckningsoptioner.

 

Sven Holmgren (1961)
Styrelsemedlem

Sven Holmgren tog sin juristexamen (LLM) vid Lunds universitet 1989. Efter två års tingstjänstgöring arbetade han under åtta år som advokat och affärsjurist på Advokatfirman Lindahl. Sedan 1998 har han varit verksam inom olika positioner i Volitogruppen, ett medelstort svenskt investmentbolag med inriktning inom fastigheter, luftfart, structured finance och industri. Sven Holmgren har varit styrelseledamot i GWS sedan 2014.

Övriga uppdrag; Styrelseordförande i BIMobject AB, Malja Racing AB, Aviation April 2013 AB, CARTELA AB,  samt styrelseledamot i Tre Skänkare Fastigheter AB, Volito Aviation AG, Björkviks Vårdhem Aktiebolag, Volito Aviation Limited, Volito Aviation November 2003  m.fl.

Innehav i Bolaget: Holmgren äger privat, via närstående och bolag 755 237 aktier samt 10 000 teckningsoptioner.

 

Paul Degerlund (1948)
Styrelsemedlem

Generalmajor Paul Degerlund har tjänstgjort inom den Svenska Försvarsmakten mellan 1974 och 2004. Under sin tid inom Försvarsmakten tjänstgjorde Paul bland annat som chef för arméns planeringsavdelning, brigadchef, chef för Stridsskolan Syd (SSS) och chef för Södra Militärdistriktet(MD S). Paul har också arbetat som marknadschef och senior militärådgivare på BAE Systems Hägglunds och som senior rådgivare åt Midroc International AB. Idag är han VD för Emirates Advanced Investments Groups filial i Sverige. Paul har varit en del av GWS styrelse sedan 2014.

Innehav i Bolaget: Degerlund äger privat, via närstående och bolag 10 000 teckningsoptioner.

 

Mathialagan Nalappan (1957)
Styrelsemedlem

Mathia blev invald i styrelsen under 2016. Han har lång erfarenhet inom telekommunikation, utveckling och hantering av programvara, global affärsutveckling samt strategiska partnerskap och affärsallianser. Mathia arbetar som Vice President avseende globala affärer på NCS Group. Tidigare erfarenheter omfattar bl.a. arbete som Vice President på Nokia North Africa and Levant, general manager på Nokia North Africa, Vice President på Nokia Asia-Pacific samt Vice President på Motorola Asia-Pacific. 

Mathia äger inga aktier eller optioner i GWS.