Bolagsstämmor 2017-06-09T10:43:11+00:00

Bolagsstämmor

Bolagsstämma 27 juni 2017

Kallelse extra bolagsstämma-170609

Proxy-Extra-AGM-170609

 

Årsstämma 29 maj 2017

170426 – GWS Kallelse årsstämma

Fullmaktsformulär årsstämma GWS — 170529

Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma i GWS — 170529

GWS Production AB ÅR16

 

Årsstämma 25 maj 2016

160425 – GWS Kallelse årsstämma

Fullmaktsformulär årsstämma GWS — 160525 —-1

Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma i GWS — 160525 —-2

Bilaga 3A — villkor teckningsoptioner —-1

GWS Production AB ÅR15

 

Bolagsstämma 25 januari 2016

160107 – GWS – PM – Kallelse extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma GWS — 160125 —

GWS Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Rev.yttrande_styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

GWS Förslag till beslut om apportemission

GWS Styrelsens redogörelse för apport

Bilaga B till styrelsens redogörelse 2016-01-06

Rev.yttrande apportegendom

GWS – Q3-rapport

GWS Production AB ÅR14

 

Årsstämma 17 juni 2015

150518 – Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär årsstämma GWS — 150617 —

 Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma i GWS — 150617 —

 Bilaga 3A — villkor teckningsoptioner —

 GWS Production AB ÅR14

 

Bolagsstämma 09 april 2015

150323 Kallelse till extra bolagsstämma i GWS Production AB

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma GWS — 150409 —

Fullständiga beslutsförslag GWS — 150409 —

Rev yttrande_väsentliga händelser_20150325

Styrelsens redogörelse Bilaga 2

Bilaga 2A — villkor teckningsoptioner —

GWS Årsbokslut 31 december 2013

150409 – GWS Production – stämmokommuniké

 

Bolagsstämma 13 oktober 2014

 Kallelse till extra bolagsstämma

 Fullmaktsformulär extra bolagsstämma GWS 141013

 Fullständiga beslutsförslag GWS 141013

 Revisorns yttrande 141013

 Bilaga 3 Redogörelse yttrande ABL 13_6 och 14_8 141013

 Bilaga villkor teckningsoptioner

 Protokoll från extra bolagsstämma den 13 oktober 2014

 

Bolagsstämma 13 augusti 2014

 Kallelse till extra bolagsstämma GWS

 (English) Kallelse till extra bolagsstämma GWS

 Fullmaktsformulär extra bolagsstämma GWS

 Fullständiga beslutsförslag GWS

 Revisorsyttrande 20140728

 Bilaga Redogörelse yttrande ABL 13_6 och 14_8

 Bilaga 2A Villkor teckningsoptioner

 Protokoll från extra bolagsstämma den 13 augusti 2014