Bolagsledning 2016-12-16T10:14:44+00:00

Bolagsledning

Andreas Rodman
Andreas RodmanCEO
Andreas Rodman (f.1973) har en civilingenjörsexamen i datorteknik från Lunds universitet. Andreas var VD, grundare och största privata ägare av Bokks AB, ett bolag som såldes 2007 till MultiQ AB, noterat på börsen. Rodman var tidigare även styrelseledamot i Bolaget. Andreas Rodman har varit VD för GWS sedan 2009.

Innehav i Bolaget: Rodman äger privat, via närstående och bolag 1 274 340 aktier och 400 000 teckningsoptioner.

Johan Tinnerholm
Johan TinnerholmCOO
Johan Tinnerholm (f.1985) har studerat statsvetenskap vid Lunds Universitet och underättelseanalys samt säkerhet och försvar vid University of North Carolina at Chapel Hill (UNC). Han har tidigare tjänstgjort som förbundsordförande för Utrikepolitiska Förbundet Sverige (UFS). Johan har arbetat som GWS chef för analys och tjänster sedan 2011.

Innehav i Bolaget: Tinnerholm äger privat, via närstående och bolag 4 500 aktier och 80 000 teckningsoptioner.

Andreas Larsson
Andreas LarssonCTO
Andreas Larsson (f.1978) har studerat datalogi vid Lunds Universitet och har tidigare jobbat som chefsarkitekt och mjukvaruchef på MultiQ. Före det grundade han, tillsammans med Anderas Rodman, Bokks AB. Andreas har jobbat som utvecklingschef på GWS sedan 2014.

Innehav i Bolaget: Larsson äger privat, via närstående och bolag 10 158 aktier och 80 000 teckningsoptioner.

Åke Knutsson
Åke KnutssonCFO
2009–2011 var Åke Knutsson (f.1955) finanschef hos Prestando Group, som levererar pressade högkvalitativa ståldelar till europeiska och amerikanska bilindustrin. Innan dess 2006–2009 var han VD för A Clean Partner International AB, ett företag som utvecklar och säljer industriella rengöringsämnen. Från 2000 till 2006, vice VD och Chief Operating Officer för Biomet Cementing Technologies AB, en del av den internationella Biomet Group som är en av världens ledande tillverkare av medicinteknik. Åke GWS har varit finanschef hos GWS sedan 2014.

Åke Knutsson har ett aktieinnehav på 5000 aktier och 55.000 teckningsoptioner genom närstående, närstående företag och privat.