Aktieägare

Ägarförteckning per den 31 Oktober 2018

(ägare över 5 %)
Adma Förvaltnings AB 6 637 168 28,62%
Algora AB * 3 060 104 13,19%
Humle Småbolagsfond 1 580 000 6,81%
 
     
Övriga 11 916 465 51,38%

Totalt

23 193 737

100%

1 Algora AB ägs till 100 % av grundare och styrelseordförande Lars Lidgren med familj.