Aktieägare

Ägarförteckning per den 30 december 2016

(ägare över 5 %)
Algora AB1 3 488 174 24,48%
Emirates Advanced Investment Trading LLC 960 374 6,74%
Övriga 9 916 859 68,78%

Totalt

14 365 407

100%

1 Algora AB ägs till 100 % av grundare och styrelseordförande Lars Lidgren med familj.
 Diamonex Ltd. ägs till 100% av Algora AB.