Aktieägare 2018-01-16T14:12:07+00:00

Aktieägare

Ägarförteckning per den 31 December 2017

(ägare över 5 %)
Algora AB1 3 488 174 21,88%
Humle Småbolagsfond 158000 9,91%
Emirates Advanced Investment Trading LLC 960 374 6,02%
 
     
Övriga 9 916 859 62,19%

Totalt

15945407

100%

1 Algora AB ägs till 100 % av grundare och styrelseordförande Lars Lidgren med familj.