Regulatory Press Releases

21 03, 2017

Ändrat datum för publicering av årsbokslut 2016 och årsstämma

2017-03-21T13:00:09+00:00 21 mars, 2017|Okategoriserade|

GWS Production AB meddelar härmed att nytt datum för publicering av årsbokslut 2016 är den 24 april 2017 och nytt datum för årsstämma är den 29 maj 2017. Ändringen är orsakad av att ursprungliga datum är helgdagar i Sverige.    Certified Adviser Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till GWS.  För ytterligare information om GWS, [...]

24 02, 2017

GWS Production AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2016

2017-02-27T16:34:08+00:00 24 februari, 2017|Okategoriserade|

  GWS Production AB (publ) (”GWS”) publicerar härmed bokslutskommuniké avseende perioden januari till december 2016. Rapporten finns tillgänglig via länk nedan samt på bolagets hemsida www.globalwarningsystem.com. Sammanfattning av bokslutskommuniké Med ”Moderbolaget” eller ”GWS” avses GWS Production AB med organisationsnummer 556776-4674 utan dotterbolag. Med ”Koncernen” avses Moderbolaget inklusive dotterbolag. Per 31 december 2016 ägde Moderbolaget 51% [...]

24 02, 2017

GWS Production AB (publ) publishes annual report for 2016

2017-06-27T14:03:58+00:00 24 februari, 2017|Okategoriserade|

GWS Production AB (publ) (GWS) publishes annual report for the period between January - December 2016. Summary of annual report "Mother Company" or "GWS", comprises of GWS Production AB: company number 556776-4674, without Subsidiaries. "The Group" comprises the Mother Company, including Subsidiaries. On December 31st, 2016, the Mother company owned 51% shares in Travelodge Logix [...]

19 01, 2017

Rethinking Care becomes largest shareholder in Carefindy

2017-06-27T14:05:30+00:00 19 januari, 2017|Okategoriserade|

Rethinking Care Sweden AB immediately becomes the largest shareholder in Carefindy AB; a recently started subsidiary, owned by GWS Production AB.  In January 2016, GWS Production AB (GWS) announced the development of an app service, containing a database with positioned, quality rated hospitals from all over the world. The new service, CareFindy, is part of [...]

19 01, 2017

Rethinking Care Sweden AB blir största ägare i Carefindy AB

2017-01-25T13:47:33+00:00 19 januari, 2017|Okategoriserade|

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) blir omgående största ägare i Carefindy AB, ett nystartat helägt dotterbolag till GWS Production AB (”GWS”). GWS meddelade i januari 2016 att bolaget startar utvecklingen av en app-tjänst innehållande en databas med positionsangivna, kvalitetsgraderade sjukhus i hela världen. Den nya tjänsten, CareFindy, ligger i det helägda dotterbolaget Carefindy AB. [...]

28 11, 2016

GWS signs partnership agreement with major security provider in the USA

2017-06-27T14:06:03+00:00 28 november, 2016|Okategoriserade|

Global Warning System (GWS) announces new partnership agreement with a major security provider in the USA. The security company works in the delivery of security and related services, among which include: mitigating security risks, risk consultancy, and security software technology. The security provider has more than 50,000 employees across the United States. GWS will provide [...]

28 11, 2016

GWS tecknar avtal med en stor säkerhetsleverantör i USA

2017-01-25T13:47:33+00:00 28 november, 2016|Okategoriserade|

Global Warning System (GWS) meddelar att man skrivit avtal med en större säkerhetsleverantör i USA. Säkerhetsleverantören arbetar med bland annat riskhantering, riskkonsultation och mjukvaruteknologi inom säkerhet, och har mer än 50 000 anställda i USA. GWS kommer att leverera sin Safeture Pro tjänst till organisationens konsult- och undersökningsavdelning, som i sin tur kommer att erbjuda [...]

25 11, 2016

GWS Production AB (publ) publicerar delårsrapport för januari – september 2016

2017-01-25T13:47:33+00:00 25 november, 2016|Okategoriserade|

GWS Production AB (publ) (”GWS”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till september 2016. Rapporten finns tillgänglig via länk nedan samt på bolagets hemsida www.globalwarningsystem.com. Nedan följer en sammanfattning av rapporten. Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2016 GWS helägda dotterbolag GWS Production (Singapore) Pte Ltd tecknar ett partneravtal med Optima Infosystems Sdn Bhd, ett Malaysiabaserat IT- [...]

27 10, 2016

GWS reports on status and future plans

2017-06-27T14:09:16+00:00 27 oktober, 2016|Press Releases, Press Releases|

Global Warning System (GWS) announces the company’s overall status and future plans, two years after listing in 2014. GWS continues to focus on major opportunities, and has increased sales efforts that are growing traction, but lower than previously set goals. GWS will launch a new service, GWS SDK, in order to meet new demands, which [...]

27 10, 2016

GWS rapporterar om status och framtidsplaner

2017-01-24T15:14:55+00:00 27 oktober, 2016|Okategoriserade|

Global Warning System (GWS) rapporterar om o?vergripande status och framtidsplaner tva? a?r efter noteringen 2014. GWS fortsa?tter att fokusera pa? sto?rre affa?rsmo?jligheter och har o?kat sa?ljinsatserna vilket har gett resultat, dock inte i niva? med de tidigare satta ma?len. GWS kommer ocksa? att lansera en ny servicepaketering, GWS SDK, fo?r att mo?ta ny efterfra?gan, bredda [...]