Regulatory Press Releases

25 04, 2017

GWS signs partnership agreement with Lingmerths Resebyrå AB

2017-06-27T12:08:30+00:00 25 april, 2017|Okategoriserade|

Global Warning System (GWS) has signed a partnership agreement with Lingmerths Resebyrå AB - a major travel agency located in southern Sweden. Lingmerths will integrate the Safeture family of services, including, Safeture Go, Safeture Pro, and Safeture Pro+, to their product offering. The business model is a distributor re-sell partnership. The GWS service, Safeture, is [...]

20 04, 2017

Ändrat datum för publicering av årsbokslut 2016

2017-04-20T16:03:22+00:00 20 april, 2017|Okategoriserade|

GWS Production AB meddelar härmed att nytt datum för publicering av årsbokslut 2016 är den 28 april 2017. Certified Adviser Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till GWS. För ytterligare information om GWS, se www.globalwarningsystem.com eller kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com Om GWS Production AB och Safeture GWS, [...]

22 03, 2017

GWS erhåller statligt forskningsbidrag från Vinnova

2017-03-22T10:01:51+00:00 22 mars, 2017|Okategoriserade|

Global Warning System (GWS) erhåller forskningsbidrag från den statliga myndigheten Vinnova för projektet ”Artificiell Intelligens för detektering av globala säkerhetsrisker”, inom ramen för projektkategorin “Innovationsprojekt i företag”. Bidragssumman från Vinnova är ca 2 miljoner SEK, vilken kommer att matchas av en motsvarande summa från GWS för att finansiera projektet. GWS’ projekt ”Artificiell Intelligens för [...]

22 03, 2017

GWS receives government research grant from Vinnova

2017-06-27T12:13:37+00:00 22 mars, 2017|Okategoriserade|

Global Warning System (GWS) will receive a grant from the government agency, Vinnova, for the project “Artificial intelligence for detecting global security risks”. The project category was “Company innovation projects” and the sum of the Vinnova grant will be around 2 million SEK. The total amount of the grant will be matched by an [...]

21 03, 2017

Ändrat datum för publicering av årsbokslut 2016 och årsstämma

2017-03-21T13:00:09+00:00 21 mars, 2017|Okategoriserade|

GWS Production AB meddelar härmed att nytt datum för publicering av årsbokslut 2016 är den 24 april 2017 och nytt datum för årsstämma är den 29 maj 2017. Ändringen är orsakad av att ursprungliga datum är helgdagar i Sverige.    Certified Adviser Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till GWS.  För ytterligare information om GWS, [...]

24 02, 2017

GWS Production AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2016

2017-02-27T16:34:08+00:00 24 februari, 2017|Okategoriserade|

  GWS Production AB (publ) (”GWS”) publicerar härmed bokslutskommuniké avseende perioden januari till december 2016. Rapporten finns tillgänglig via länk nedan samt på bolagets hemsida www.globalwarningsystem.com. Sammanfattning av bokslutskommuniké Med ”Moderbolaget” eller ”GWS” avses GWS Production AB med organisationsnummer 556776-4674 utan dotterbolag. Med ”Koncernen” avses Moderbolaget inklusive dotterbolag. Per 31 december 2016 ägde Moderbolaget 51% [...]

24 02, 2017

GWS Production AB (publ) publishes annual report for 2016

2017-06-27T14:03:58+00:00 24 februari, 2017|Okategoriserade|

GWS Production AB (publ) (GWS) publishes annual report for the period between January - December 2016. Summary of annual report "Mother Company" or "GWS", comprises of GWS Production AB: company number 556776-4674, without Subsidiaries. "The Group" comprises the Mother Company, including Subsidiaries. On December 31st, 2016, the Mother company owned 51% shares in Travelodge Logix [...]

19 01, 2017

Rethinking Care becomes largest shareholder in Carefindy

2017-06-27T14:05:30+00:00 19 januari, 2017|Okategoriserade|

Rethinking Care Sweden AB immediately becomes the largest shareholder in Carefindy AB; a recently started subsidiary, owned by GWS Production AB.  In January 2016, GWS Production AB (GWS) announced the development of an app service, containing a database with positioned, quality rated hospitals from all over the world. The new service, CareFindy, is part of [...]

19 01, 2017

Rethinking Care Sweden AB blir största ägare i Carefindy AB

2017-01-25T13:47:33+00:00 19 januari, 2017|Okategoriserade|

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) blir omgående största ägare i Carefindy AB, ett nystartat helägt dotterbolag till GWS Production AB (”GWS”). GWS meddelade i januari 2016 att bolaget startar utvecklingen av en app-tjänst innehållande en databas med positionsangivna, kvalitetsgraderade sjukhus i hela världen. Den nya tjänsten, CareFindy, ligger i det helägda dotterbolaget Carefindy AB. [...]

28 11, 2016

GWS signs partnership agreement with major security provider in the USA

2017-06-27T14:06:03+00:00 28 november, 2016|Press Releases, Press Releases, Press Releases|

Global Warning System (GWS) announces new partnership agreement with a major security provider in the USA. The security company works in the delivery of security and related services, among which include: mitigating security risks, risk consultancy, and security software technology. The security provider has more than 50,000 employees across the United States. GWS will provide [...]