Regulatory Press Releases

9 06, 2017

Invitation to an Extra General Meeting of GWS Production AB (publ)

2017-06-27T12:07:33+00:00 9 juni, 2017|Okategoriserade|

The shareholders of GWS Production AB (publ), 556776-4674, are hereby given notice of an Extra General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday 27th June 2017 at 11.00 a.m. (Sweden time). Location: the office of GWS Production AB (publ) at Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Attendance at the Extra General Meeting Shareholders [...]

29 05, 2017

GWS Production AB: Resolution after 2017 Annual General Meeting.

2017-05-29T17:35:47+00:00 29 maj, 2017|Okategoriserade|

Today May 29th, 2017 the Annual General Meeting (AGM) of GWS Production AB (publ) took place in Lund. A summary of the decisions made are contained in this press release. All the decisions were made by the required majority.    Establishing how to allocate the result.  The annual general meeting resolved to carry on the company´s loss, according [...]

29 05, 2017

GWS Production AB Changes Regulatory Press Releases Language to English.

2017-05-29T13:07:02+00:00 29 maj, 2017|Okategoriserade|

GWS Production AB has decided to have all future regulatory press releases in English.   GWS production CEO Andreas Rodman says, “the change comes as part of GWS´ endeavour to  increasingly becoming more global.”   About GWS Production AB and Safeture GWS, (Global Warning System) was founded in 2009, triggered by the experience of the [...]

29 05, 2017

GWS Production AB (publ) Publishes Report for first (1) Quarter, 2017.

2017-05-29T13:00:50+00:00 29 maj, 2017|Okategoriserade|

GWS Production AB (publ) publishes the report for the period between January 1st – March 31st 2017. The report can also be accessed on the company website, www.gwsproduction.se Summary of interim report “Mother company” or “GWS”, comprises of GWS Production AB, company number 556776-4674, without subsidiaries. “The Group” comprises of the Mother company, including subsidiaries. [...]

8 05, 2017

GWS Production AB: Förslag till styrelse inför årsstämman 2017

2017-05-08T17:30:08+00:00 8 maj, 2017|Okategoriserade|

Aktieägare representerande cirka 35 procent av aktierna och rösterna i GWS Production AB (”GWS”) har meddelat att de föreslår att Paul Degerlund, Sven Holmgren, Mathia Nalappan, Lars Lidgren och Hans Skalin omväljs som styrelseledamöter samt att Deep Parekh nyväljs som styrelseledamot i bolaget på årsstämman den 29 maj 2017. Till styrelseordförande föreslås omval av Lars [...]

28 04, 2017

GWS Production AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016

2017-06-27T12:05:38+00:00 28 april, 2017|Okategoriserade|

GWS Production AB (publ) (”GWS”) meddelar idag att årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.globalwarningsystem.com. Sammanfattning av årsredovisning 2016 Året i siffror Den totala nettoomsättningen för året uppgick för koncernen till 9,0 MSEK och för moderbolaget var motsvarande siffra 6,7 (2,5) MSEK. Rörelseresultatet för året uppgick för koncernen till -18,4 MSEK och [...]

26 04, 2017

GWS adds insurance technology as focus area

2017-06-27T11:56:44+00:00 26 april, 2017|Okategoriserade|

Global Warning System (GWS) has operated on several segments within travel security since 2014. After extensive evaluation and analysis of the different segments, the decision was made to focus on the existing business serving corporate travelers, and on insurance technology (InsurTech). For this specific purpose, GWS intends to seek additional funding to take advantage of [...]

26 04, 2017

GWS adderar satsning på försäkringsteknologi

2017-04-26T09:00:09+00:00 26 april, 2017|Okategoriserade|

Global Warning System (GWS) har sedan 2014 verkat på flera olika marknader inom resesäkerhet. Baserat på utvärdering och analys av de olika segmenten, har beslut tagits om att lägga huvudsakligt fokus på den befintliga verksamheten inom affärsresenärssegmentet, och förstärka med en satsning på försäkringsteknologi (InsurTech). För detta ändamål planerar GWS att söka ytterligare investering för [...]

26 04, 2017

Kallelse till årsstämma i GWS Production AB (publ)

2017-05-08T15:55:19+00:00 26 april, 2017|Okategoriserade|

Aktieägarna i GWS Production AB (publ), 556776-4674, kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 maj 2017 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 22 maj 2017, [...]

25 04, 2017

GWS signerar partneravtal med Lingmerths Resebyrå AB

2017-04-25T11:04:22+00:00 25 april, 2017|Okategoriserade|

Global Warning System (GWS) meddelar att man har signerat ett partneravtal med Lingmerths Resebyrå AB – en stor resebyråkedja belägen i södra Sverige. Lingmerths kommer att integrera Safetureportföljen, vilket inkluderar Safeture Go, Safeture Pro och Safeture Pro+, i deras produktutbud. Affärsmodellen är ett återförsäljaravtal. GWS-tjänsten Safeture är en personlig resesäkerhetstjänst som förser användare med tidskritiska varningar [...]