admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 148 blog entries.
2 09, 2016

GWS strukturerar organisationen för ökat säljfokus

2017-01-24T15:14:55+00:00 2 september, 2016|Okategoriserade|

Global Warning System (GWS) meddelar att man kommer att lägga ökat fokus på försäljningen i Nord- och Sydamerika. VP Sales and Marketing Morgan Widung får en ny tjänst som Head of Sales Americas för att öka försäljningen specifikt inom detta område. Morgan Widung har omfattande erfarenhet av försäljning på denna geografiska marknad. GWS har under [...]

2 09, 2016

GWS reorganizes in order to boost sales

2017-01-24T15:16:47+00:00 2 september, 2016|Okategoriserade|

Global Warning System (GWS) declares new focus on sales activities in North and South America. Morgan Widung, former VP Sales and Marketing, has been appointed Head of Sales Americas, and will be dedicated to improve sales in these markets. Morgan Widung has extensive experience from sales in this geographical area. This year GWS has positioned [...]

31 08, 2016

GWS signerar partneravtal med Athena Risk Ltd

2017-01-24T15:14:55+00:00 31 augusti, 2016|Okategoriserade|

Global Warning System (GWS) meddelar att man signerat ett partneravtal med Athena Risk Ltd (Athena), ett konsultföretag inom risk- och säkerhetshantering, som erbjuder integrerade lösningar för riskbedömning och säkerhet till företag inom olika branscher globalt. Avtalet baseras på en affärsmodell för intäktsdelning. GWS’ Safeture service är en personlig säkerhetstjänst som erbjuder kritisk information direkt i [...]

31 08, 2016

GWS announces new partner agreement with Athena Risk Ltd

2017-06-27T14:10:26+00:00 31 augusti, 2016|Okategoriserade|

Global Warning System (GWS) announces new partner agreement with Athena Risk Ltd (Athena), a Business Risk Management company that offers integrated risk management solutions for businesses globally. The agreement is based on a revenue share business model.   Safeture, created by GWS, is a personal travel security service, which provides critical information directly to a traveler’s [...]

26 08, 2016

GWS Production AB (publ) publicerar halvårsrapport för januari – juni 2016

2017-01-24T15:14:55+00:00 26 augusti, 2016|Okategoriserade|

GWS Production AB (publ) (”GWS”) publicerar härmed halvårsrapport avseende perioden januari till juni 2016. Rapporten finns tillgänglig via länk nedan samt på bolagets hemsida www.globalwarningsystem.com. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.   Väsentliga händelser under andra kvartalet 2016 GWS startar upp dotterbolag i Singapore för att förstärka närvaron i Asien. GWS har lämnat in en [...]

26 08, 2016

GWS Production AB: förtydligande kring teckning av optioner av serie 2016/2020

2017-01-24T15:14:55+00:00 26 augusti, 2016|Okategoriserade|

Vid årsstämma i GWS Production AB (”GWS”) den 25 maj 2016 beslutade stämman om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Emissionen skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och omfattade högst 670 000 teckningsoptioner av serie 2016/2020. Totalt tecknades samtliga 670 000 teckningsoptioner av serie 2016/2020, vilka berättigar till teckning [...]

5 08, 2016

GWS launches CareFindy during Rio Olympics to help travelers locate the best emergency care

2017-01-24T15:16:47+00:00 5 augusti, 2016|Press Releases, Press Releases, Press Releases|

  Global Warning System (GWS) announced in January this year the planned launch of a smartphone app containing a database with quality rated hospitals all over the world. The new service, CareFindy, is first launched as part of the updated Olympic Safeture service of GWS. It provides precise information and navigation on a map that [...]

5 08, 2016

GWS lanserar tjänsten CareFindy inför spelen i Rio – hjälper resenärer att hitta den bästa akutsjukvården

2017-01-24T15:14:55+00:00 5 augusti, 2016|Regulatory Press Releases, Regulatory Press Releases, Regulatory Press Releases, Regulatory Press Releases, Regulatory Press Releases, Regulatory Press Releases|

  Global Warning System (GWS) meddelade i januari i år att man lanserar en smartphone-app med en databas med positionsangivna, kvalitetsgraderade sjukhus i hela världen. Den nya servicen, CareFindy, lanseras nu först som en del i GWS’ tjänst Safeture, som uppdaterats inför OS i Rio. Tjänsten CareFindy levererar exakt information och navigering som guidar användaren [...]

4 08, 2016

Stay safe during the Games

2016-12-22T15:34:46+00:00 4 augusti, 2016|Okategoriserade|

The world’s eyes are to a great extent focused on Rio the Janeiro and the fantastic event that soon is to take place there. Media all around the world is monitoring the Games, and a lot of people will go to Rio and be a part of what’s happening there the coming month. Here are [...]

4 08, 2016

Säkra tips inför OS

2016-12-22T15:36:08+00:00 4 augusti, 2016|GWS blog, GWS blog|

Världens ögon riktas nu mot Rio de Janeiro och det fantastiska event som kommer att äga rum där inom kort. Media runt om i världen bevakar OS och många människor kommer att resa dit för att ta del av allt som händer där den kommande månaden. Då kan det vara på sin plats med sista-minuten-tips [...]