Monthly Archives: augusti 2018

28 08, 2018

GWS Production AB (publ) publishes interim report for second (2) quarter 2018

2018-08-28T13:03:17+00:00 28 augusti, 2018|Regulatory Press Releases|

Summary of interim report “Mother company” or “GWS”, comprises of GWS Production AB with company number 556776-4674, without subsidiaries. “The Group” comprises the Mother company, including subsidiaries. At June 30, 2018, the Mother company owned 51% of the shares in Travelogix Ltd, 100% of the shares in GWS Production (Singapore) Pte Ltd, 99,99% of the [...]

23 08, 2018

GWS recruit new Global Sales Director

2018-08-23T11:28:36+00:00 23 augusti, 2018|Okategoriserade|

Robert Rosenberg Global Sales Director The interest in the Safeture travel risk management platform from GWS Production in Lund is growing among European companies. To meet market needs, GWS has recruited Robert Rosenberg as Global Sales Director. Using the unique technical solution Safeture, organizations can immediately and accurately locate employees in affected areas [...]

16 08, 2018

Teckning av optioner av serie 2018/2021

2018-08-16T14:09:49+00:00 16 augusti, 2018|Press Releases, Press Releases|

GWS Production AB meddelade den 29 maj 2018 att beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2018/2021 fattats vid ordinarie bolagsstämma. Emissionen, vilken omfattade högst 800 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021, skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Totalt tecknades 794 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021, vilka berättigar till teckning av 794 000 nya aktier i bolaget [...]