25 04, 2018

Kallelse till årsstämma i GWS Production AB 2018

2018-04-25T15:54:18+00:0025 april, 2018|Okategoriserade|

Kallelse till årsstämma i GWS Production AB (publ) Aktieägarna i GWS Production AB (publ), 556776-4674, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 maj 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden [...]

20 04, 2018

GWS Production AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

2018-04-20T13:07:04+00:0020 april, 2018|Regulatory Press Releases, Regulatory Press Releases, Regulatory Press Releases, Regulatory Press Releases|

GWS Production AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017 GWS Production AB (publ) (”GWS”) meddelar idag att årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 finns tillgänglig på bolagets hemsida för investerare http://gwsproduction.se/ Sammanfattning av årsredovisning 2017. Året i siffror Den totala nettoomsättningen för året uppgick för koncernen till 14,2 (9,0) MSEK och för moderbolaget var motsvarande siffra 8,9 (6,7) MSEK. [...]

20 04, 2018

GWS wins significant contract in Malaysia

2018-04-20T09:02:21+00:0020 april, 2018|Okategoriserade|

GWS Production AB in Lund has been commissioned to improve the safety for all working personnel outside Malaysia’s costal region. The contract is one of the first of its kind in ASEAN. The agreement,  initially a pilot, will provide 20 000 new users with access to the platform and the potential to increase to up [...]

20 04, 2018

GWS förbättrar säkerheten i Malaysia

2018-04-20T09:02:00+00:0020 april, 2018|Okategoriserade|

GWS Production AB i Lund har fått i uppdrag att förbättra säkerheten för alla som arbetar utanför Malaysias kust. Kontraktet är ett av de första i sitt slag inom frihandelsområdet ASEAN. Avtalet är en pilotstudie på två år och gäller 20 000 nya användare med potential att växa upp till 300 000. Totalt är kontraktet [...]